Επίσκεψη Τμήματος της Α’ Τάξης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 24 μαθητές της Α’ τάξης  επισκέφτηκαν το Ευγενίδειο  Ίδρυμα και από τις 09.30- 12.30 εκπαιδεύτηκαν στη συγγραφή συνθετικών εργασιών σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, εκπαιδεύτηκαν στην μεθοδολογία συγγραφής συνθετικών εργασιών και συλλογής πληροφοριών, ενώ στο δεύτερο στάδιο επισκέφτηκαν την βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αναζήτησαν  με…

Περισσότερα...