Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 24 μαθητές της Α’ τάξης  επισκέφτηκαν το Ευγενίδειο  Ίδρυμα και από τις 09.30- 12.30 εκπαιδεύτηκαν στη συγγραφή συνθετικών εργασιών σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, εκπαιδεύτηκαν στην μεθοδολογία συγγραφής συνθετικών εργασιών και συλλογής πληροφοριών, ενώ στο δεύτερο στάδιο επισκέφτηκαν την βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αναζήτησαν  με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού την βιβλιογραφία που οι ίδιοι είχαν επιλέξει για τη σύνταξη και συγγραφή της δικής τους  Δημιουργικής Εργασίας.

Η Δημιουργική Εργασία έχει συνθετικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας και στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος του μαθητή. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται τόσο με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές , όσο και  με την τελική, δημιουργική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Η Δημιουργική Εργασία συνδέεται οργανικά με την μαθησιακή διαδικασία, καθώς οδηγεί στην εμβάθυνση  στη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος και δίνει τη δυνατότητα για πιο αναλυτική πραγμάτευσή της, εστιασμένη επιλεκτικά σε ένα θέμα.

Οι μαθητές συνοδεύονταν από τον καθηγητή Τεχνολογίας κο  Μαλτέζο Ιωάννη

 

print

Αφήστε ένα σχόλιο