Δράση «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών»

Με βάση την εμπειρία προηγούμενων ετών η «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» σχεδιάστηκε και φέτος στο Β΄ τετράμηνο από 21 Μαρτίου έως 7 Απριλίουστα πλαίσια των δυνατοτήτων του Σχολείουμε αποτελεσματική οργάνωση, συντονισμό των διαδικασιών, συστηματική παρακολούθηση και επιτυχή υλοποίηση. Στο πλαίσιό της μέντορες, φοιτητές και μαθητές συμμετείχαν ενεργά, συνεργάστηκαν και επικοινώνησαν δημιουργικά. Η ατομική συμβουλευτική καθοδήγηση και…

Περισσότερα...