ΚΜΟP_Πρόγραμμα υποστήριξης εφήβων

Αξιότιμη κ. Βρούτση, Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της διαδικασίας εγγραφής των εφήβων στην πράξη «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων μεταξύ των οποίων έφηβοι έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των οικογενειών τους που διαμένουν στο Δήμο Πειραιά» δημιουργήθηκε το Google Formhttps://forms.gle/b1t7pAqrBtVESMfBAκαι απευθύνεται στους…

Περισσότερα...