Αξιότιμη κ. Βρούτση,

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της διαδικασίας εγγραφής των εφήβων στην πράξη “Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων μεταξύ των οποίων έφηβοι έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των οικογενειών τους που διαμένουν στο Δήμο Πειραιά” δημιουργήθηκε το Google Formhttps://forms.gle/b1t7pAqrBtVESMfBAκαι απευθύνεται στους γονείς των εφήβων. 


Η συγκεκριμένη φόρμα λειτουργεί στο πλαίσιο ηλεκτρονικής συγκατάθεσης, απαραίτητης για την ένταξη του ΕΦHΒΟΥ στο Πρόγραμμα ή και των γονέων του. 
Παρακαλούμε όπως προωθηθεί απο τη πλευρά σας, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γονέων, όπου αυτομάτως ελέγχονται από εμάς όλες οι εγγραφές, στις οποίες θα έχετε πρόσβαση.

Στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,Εύη Φαδάκη–

Fadaki Evi
Psychologist | SocialNet
____________________________
Αthens | Brussels | Skopje

T:  +302104118516
E:  fadaki.e@kmop.org

W: http://www.kmop.org/

print