ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Στις 4 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, κατά την 3η διδακτική ώρα, διενεργήθηκε στο 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ η πρώτη άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, όπως και οι καθηγητές τους, ενήργησαν ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δόθηκαν με βάση το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα και συγκεντρώθηκαν στοv ορισμένο χώρο καταφυγής (Ακτή Μουτσοπούλου).