Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το σχολείο θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη 09:00 – 13:00. Λόγω της αργίας της Τρίτης 15 Αυγούστου, το σχολείο θα ανοίξει την Τετάρτη 16 Αυγούστου 09:00 – 13:00.

print