Με βάση την εμπειρία προηγούμενων ετών η «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» σχεδιάστηκε και φέτος στο Β΄ τετράμηνο από 21 Μαρτίου έως 7 Απριλίουστα πλαίσια των δυνατοτήτων του Σχολείουμε αποτελεσματική οργάνωση, συντονισμό των διαδικασιών, συστηματική παρακολούθηση και επιτυχή υλοποίηση. Στο πλαίσιό της μέντορες, φοιτητές και μαθητές συμμετείχαν ενεργά, συνεργάστηκαν και επικοινώνησαν δημιουργικά.

Η ατομική συμβουλευτική καθοδήγηση και στήριξη των φοιτητών (mentoring) στο σχολείο μας αφορά προπτυχιακούς τεταρτοετείς φοιτητές τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι ασκούνται στη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων με την καθοδήγηση φιλολόγων του σχολείου. Η συγκεκριμένη δράσηέχει ενσωματωθεί στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, καθώς συνδέεται τόσο με τη βελτίωση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών όσο και με την ενίσχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του σχολείου, όπως τα επιτεύγματα και η πρόοδος των μαθητών. Παράλληλα, επιδρά θετικά στο κλίμα και στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών φιλολόγων στο σχολείο μας και ενισχύει την επιστημονική τους εξέλιξηκαθώςστοχεύει α) στην ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητάς τους με την προσδοκία της επαγγελματικής ανάπτυξης φοιτητών και φιλολόγων-μεντόρων β) στη συμβολή τουςστη διαμόρφωση του Σχολείου ως κοινότητας που μαθαίνει σε επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο γ) στην επιδίωξη συνεχούς, σταθερής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

print