8 Μαρτίου, ΗΜΕΡΑ γυναίκας.

Γνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτών, τιμώντας την Ημέρα της Γυναίκας, επιχειρούμε να αποδομήσουμε τα στερεότυπα του φύλου και να προωθήσουμε την ισότητα.

Εστιάζουμε στη στερεοτυπική άποψη πως τα κορίτσια δεν τα καταφέρνουν στις θετικές επιστήμες. Με τα video που αφορούν α. στις ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, καθώς και video με  συγκεκριμένα παραδείγματα γυναικών  που κατάφεραν, εν μέσω δυσκολιών και αποκλεισμών όχι απλά να προχωρήσουν αλλά και να διαπρέψουν στο χώρο των θετικών  ανδροκρατούμενων, κυρίως,  επιστημών, να επηρεάσουν τις κοινωνίες με το έργο τους και να αποτελέσουν παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Και β. Με το video για τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμβάλουμε, και στην περαιτέρω κατανόηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση με δεδομένο ότι τα 2/3 των αναλφαβήτων παγκοσμίως είναι γυναίκες. Ταυτόχρονα μέσα από μια  διαφορετική οπτική του τι σημαίνει να γεννιέσαι κορίτσι σε ένα κράτος χωρίς ελευθερίες και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γίνεται  αποδόμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων, που υπό προϋποθέσεις, γίνονται αιτία βίαιων συμπεριφορών

print