Στα πλαίσια της δράσης του Άξονα Φοίτηση-Διαρροή, από τις εκπαιδευτικούς κκ. Πεσίνη Παναγιώτα – Μιχαήλ Ελένη, πραγματοποιήθηκε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου),προβολή τριών (3) φίλμ με κοινό θέμα «Άνθρωποι με ιδιαιτερότητες ή ειδικές δεξιότητες».

Συγκεκριμένα, προβλήθηκαν δυό μικρά ντοκυμαντέρ για την ζωή το έρργο και την προσφορά στην ανθρωπότητα του Louis Braiile, εφευρέτη της ομώνυμης γραφής για άτομα με προβλήματα όρασης , και της Hellen Kelller , του πρώτου τυφλού ατόμμου που πήρε πανεπιστημιακό πτυχίο.

Οι στόχοι της προβολής συνοψίζονται στα εξής:

  • Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κοινωνικής ανισότητας ανθρώπων με ιδιαιτερότητες
  • Αποδοχή της διαφορετικότητας
  • Προβολή του σχολείου ως χώρου απόλυτης αποδοχής και ίσης αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων και όλων των δεξιοτήτων
  • Ενθάρρυνση των μαθητών να μετατρέπουν αντικειμενικές δυσκολίες (μαθησιακά προβλήματα) σε ισχυρά κίνητρα για την κατάκτηση των στόχων τους.

print