9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σηραγγείου 5

Τηλ: 2104130081 Fax 2104119392

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

 

Στην εποχή των κοσμογονικών αλλαγών της έκρηξης των γνώσεων και της  κρίσης των αξιών, η παιδεία καλείται να παίξει πρωταρχικό ρόλο στις  προκλήσεις των καιρών μας. Στην προοπτική αυτή, το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να υπερβεί τις συνήθεις διαζευκτικές αντιπαραθέσεις : θετικό ή πρακτικό σχολείο, ουμανιστικό ή τεχνοκρατικό σχολείο, στην κατεύθυνση του παιδαγωγούντος πολυδιάστατου σχολείου που επιτάσσουν οι σύνθετες ανάγκες του 21ου αιώνα.

Για τους λόγους αυτούς, ο σύλλογος διδασκόντων του 9ου Γυμνασίου Πειραιά – το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση του 9ου και 11ου Γυμνασίων – θεωρεί ότι θα πρέπει να προετοιμάσει σωστά τους μαθητές ώστε  να ζήσουν

 • Ως Έλληνες πολίτες που κατανοούν το πολιτιστικό τους παρελθόν και παρόν και κινούνται με ασφάλεια στο μέλλον.
 • Ως Ευρωπαίοι πολίτες που οραματίζονται τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ενωμένης Ευρώπης στο σύγχρονο κόσμο.
 • Ως πολίτες του κόσμου που πιστεύουν και προσβλέπουν σε ένα μέλλον ειρηνικής και δημιουργικής συνεργασίας όλων των λαών της γης με σεβασμό στον άνθρωπο και στο φυσικό περιβάλλον .

Με αυτούς τους στόχους λοιπόν,  ο σύλλογος διδασκόντων του 9ου Γυμνασίου Πειραιά εύχεται στους μαθητές ολόψυχα πρόοδο και  κάθε επιτυχία, στους δε γονείς καλό κουράγιο γιατί αυτοί θα είναι οι συνοδοιπόροι στο δύσκολο δρόμο των παιδιών τους.

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Εισαγωγικό σημείωμα

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς  ότι στην ευπρεπή συμπεριφορά του μαθητή στηρίζεται τόσο η ισορροπημένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του, όσο και η σχολική του πρόοδος. Η πειθαρχία, η ευγενική συμπεριφορά και η χωρίς ακρότητες εμφάνιση των μαθητών είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα παρωχημένο σχολείο, θέλουμε, όμως, να διατηρούμε στους κανόνες μας το μέτρο εκείνο, που επιτρέπει στους μαθητές μας να μην χάνουν τη στόχευσή τους. Για τους λόγους αυτούς η τήρηση του σχολικού κανονισμού θεωρείται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Α) ΦΟΙΤΗΣΗ

Το  σύνολο των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες. Οι απουσίες μπορούν να χαρακτηρισθούν ως δικαιολογημένες είτε με την προσκόμιση ιατρικής ή νοσοκομειακής βεβαίωσης είτε με αίτηση δικαιολόγησης από τον ίδιο τον κηδεμόνα, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα  (εντός 10 ημερών ) από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει συνολικά  10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό).
Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

 • Επαρκή
 • Ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο)
 • Ανεπαρκή (Ο μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει την τάξη

Β) ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 • Ο μαθητής οφείλει να προσέρχεται έγκαιρα στην τάξη και οπωσδήποτε πριν από τον καθηγητή. Μη έγκαιρη προσέλευση συνεπάγεται απομάκρυνση από .την τάξη με άμεση ενημέρωση του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών.
 • Ο μαθητής δεν φέρνει φαγητό ή ρόφημα εντός της τάξης.
 • Όταν χτυπά το κουδούνι για διάλειμμα δεν επιτρέπεται η παραμονή του μαθητή μέσα στην αίθουσα.
 • Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων, ονομάτων κ.λ.π. στην επιφάνεια του θρανίου. Για την εξάλειψη της κακής αυτής συνήθειας θα πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος από τον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τάξης.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε καταστροφής ή ρύπανσης σχολικής περιουσίας ο μαθητής/τρια, εκτός από τις πειθαρχικές κυρώσεις, είναι υποχρεωμένος με οικογενειακή δαπάνη να αποκαταστήσει τη ζημία- φθορά που προκάλεσε.
 • Οι διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (Η/Υ, video, τηλεόραση, dvd player, διαδραστικοί πίνακες) του σχολείου χρησιμοποιούνται μόνο με την άδεια του υπεύθυνου καθηγητή.
 • Ο μαθητής/τρια σέβεται και τηρεί τον ιδιαίτερο κανονισμό που ισχύει για τους ευαίσθητους χώρους της βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων του σχολείου.

Γ) ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

 • Την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης, η σοβαρότητα και ο σεβασμός θεωρούνται αυτονόητα.
 • Η διατήρηση των εξωτερικών –προαυλίων χώρων σε άριστη κατάσταση αποτελεί υποχρέωση κάθε μαθητή.
 • Κατά τα διαλείμματα η ανάρμοστη και αντικοινωνική συμπεριφορά (βωμολοχίες, καυγάδες, μπουγέλα, κακοπροαίρετα πειράγματα, άσκηση κ.λ.π.) τιμωρείται.
 • Η έξοδος από το σχολικό χώρο, κατά τη ώρα λειτουργίας του σχολείου, γίνεται μόνο με έγγραφη άδεια του Διευθυντή ή των Υποδιευθυντών.

Δ)ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 • Ο σχολικός χώρος (σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜ) δεν επιτρέπει τις ακρότητες στην εμφάνιση των μαθητών/τριών.
 • Στο σχολείο οι μαθητές/τριες δεν θα πρέπει να φέρνουν κοσμήματα, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά. Για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασής ή αναζήτησής τους. (Αν συντρέχει σοβαρός λόγος προσκόμισης ή φύλαξης χρηματικού ποσού ή αντικειμένου, πρέπει οι μαθητές/τριες να απευθύνονται στο Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές του σχολείου για τη φύλαξή τους).
 • Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας «απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολικό χώρο. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του». Κάθε παρέκκλιση από τα προαναφερόμενα αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου, την πρώτη φορά με επίπληξη και μετά  αποβολή. Ενημερώνονται οι γονείς ότι εντός του σχολικού χώρου υπάρχει σταθερό καρτοτηλέφωνο από το οποίο οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους.

Ε) ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

 • Το σχολικό ωράριο αρχίζει στις 8.15. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται 15 λεπτά πριν την έναρξη του ωραρίου στο σχολικό χώρο. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης – λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, απεργίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κ.λ.π.- οφείλουν να περνούν από το Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές του σχολείου και να παραλαμβάνουν  ειδικό χαρτί εισόδου στην τάξη (αυτό μέχρι τις 8.30, γιατί έπειτα θα λαμβάνουν απουσία και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος τους στην τάξη  την 1η ώρα). Σε περίπτωση επανάληψης του φαινομένου της καθυστερημένης προσέλευσης θα ειδοποιείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας και θα υπάρχει πειθαρχικός έλεγχος.

ΣΤ) ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

 • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική.
 • Ο σεβασμός, η ευπρέπεια και η ευγενής συμπεριφορά στους χώρους επίσκεψης είναι αυτονόητοι.
 • Η πραγματοποίηση εκδρομών, επισκέψεων, σχολικών περιπάτων απαιτεί τουλάχιστον τη συμμετοχή των ¾  των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας. Σε διαφορετική περίπτωση οι εκδηλώσεις αυτές ακυρώνονται.

 

KAΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

print