ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2017-2018

Τριανταφύλλου Δημήτριος (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)  Θεολόγος
Κουκλάδα Πηνελόπη Θεολόγος
 Κόρακας Δημήτριος Θεολόγος
 Κοκορέλης Γεώργιος Φιλόλογος
 Μαρίνη Ειρήνη Φιλόλογος
 Μεγάλου Μαρία Φιλόλογος
 Σολδάτου Τϊνα Φιλόλογος
 Λαμπρίδης Κωνσταντίνος Φιλόλογος
 Τσιαμάλου Ευαγγελία Φιλόλογος
 Αλεξοπούλου Γεωργία (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) Μαθηματικός
 Αναγνωστόπουλος Σπυρίδων Μαθηματικός
 Μωραΐτης Ισίδωρος  Χημικός
 Αργύρης Νικόλαος Γεωλόγος
 Περδικάρη Ελένη Φυσικός
 Πεσίνη Παναγιώτα Αγγλικής Φιλολογίας
 Σκιά Άρτεμις Αγγλικής Φιλολογίας
 Οικονόμου Όλγα Γαλλικής Φιλολογίας
 Κουτσιούκη Γερμανικής Φιλολογίας
 Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ Φυσικής Αγωγής
 Χατζηγιωργάκη Άννα Φυσικής Αγωγής
 Αλεξανδρίδου Ελένη Μουσικός
 Παλαιολόγος Ιωάννης Μουσικός
 Μακαρούνας Νικόλαος Εικαστικών Τεχνών / Μαθηματικός
 Καραπάνου Οικιακής Οικονομίας
 Μαλτέζος Ιωάννης Τεχνολόγος
  Τεχνολόγος
 Σκυλογιάννη Δήμητρα Πληροφορικής / Μαθηματικός
 Μιχαηλάκης Ισίδωρος Πληροφορικής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κοττέρου Ευτυχία

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ