9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ)
Αν και η αποσπασματικότητα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας δεν ενθαρρύνει τους μαθητές μας «να διαβάζουν λογοτεχνία», ωστόσο η διδασκαλία κειμένων κοινού θεματικού άξονα σε μαθητές που αποπειρώνται την ερασιτεχνική ανάγνωση και ερμηνεία τους στα πλαίσια ενός εργαστηρίου, τους μαθαίνει να απολαμβάνουν το διάβασμα στο σχολείο, ώστε να το συνεχίσουν και έξω από την τάξη. Η εξοικείωση αυτή κάτω από συνθήκες που ευνοούν την αναγνωστική αυτοδυναμία και απόλαυση των μαθητών μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους να γίνουν «διά βίου αναγνώστες».
Στο πλαίσιο αυτό τα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» που επεξεργάστηκαν οι μαθητές στο Εργαστήριο Φιλαναγνωσίας, προσέφεραν μία αφετηρία εξοικείωσης με την ελληνική και ξένη λογοτεχνία, καθώς οι έφηβοι αναγνώστες χρησιμοποίησαν τις προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες τους για να ερμηνεύσουν όσα διάβασαν. Επιπλέον, παρακολούθησαν Τους Άλλους Εφήβους στην πορεία της ενηλικίωσής τους μέσα από τα κείμενα της εφηβικής λογοτεχνίας με δεδομένο ότι βιώνουν την ηλικία της εφηβείας με τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες αλλά και τη γοητεία της: σχολίασαν τους παράγοντες διαμόρφωσης της εφηβικής ταυτότητας μέσα στα κείμενα, τις αντικρουόμενες πολλές φορές συμπεριφορές στη ζωή των ηρώων, ερμήνευσαν την αλλαγή ή μη της στάσης τους, συνέκριναν τα διαφορετικά εφηβικά πορτρέτα σε μια συγκριτική ανάγνωση, συνέδεσαν τα κείμενα με τη δική τους ζωή για να αναστοχαστούν τις δικές τους εμπειρίες. Τέλος, διατύπωσαν την άποψή τους για το ποιες συμπεριφορές προς την οικογένεια και τους φίλους θεωρούσαν οι ίδιοι ότι είναι αποδεκτές και αποτελούσαν παραδείγματα για την ανάπτυξη της αυτοσυνειδησίας τους με αφορμή τους χαρακτήρες των ιστοριών.
Πιστεύω ότι η αναγνωστική εμπειρία από τα λογοτεχνικά κείμενα βοηθά τον έφηβο να συγκροτήσει τον δικό του κώδικα συμπεριφοράς, αλλά κυρίως να κωδικοποιήσει αισθήματα, δράσεις, άμυνες, φιλοδοξίες.
Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2020
Η συντονίστρια εκπαιδευτικός
Σολδάτου Σταματίνα ΠΕ02

 

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προσπάθεια των μαθητών

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ