1. “Με λογισμό και μ’ όνειρο” – Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Με Λογισμό και μ᾿ Όνειρο…» (Υπεύθυνη Προγράμματος:  ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ φιλόλογος) αποτελεί ένα λογοτεχνικό εργαστήριο.  Μέσα από τη διδασκαλία ενός ακέραιου λογοτεχνικού έργου φιλοδοξεί να μάθει τον μαθητή να απολαμβάνει το διάβασμα στο σχολείο, ώστε να το συνεχίσει και έξω από την τάξη. Η εξοικείωση αυτή κάτω από συνθήκες που ευνοούν την αναγνωστική αυτοδυναμία και απόλαυση του μαθητή μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του να γίνει «διά βίου αναγνώστης». Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας,  της αναγνωστικής ευαισθησίας, της κριτικής ικανότητας και της κουλτούρας των μαθητών. Περιλαμβάνει τη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης, ώστε αυτοί να μπορούν με ασφάλεια και εξ αποστάσεως να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να προβάλουν τις εργασίες τους και να λειτουργούν ως ομάδα

2.“Αθηναίκοί Περίπατοι” – Παρατήρηση – Μελέτη ιστορικών μνημείων και περιοχών της πρωτεύουσας της πατρίδας μας (Συμμετέχουν μαθητές Α’ Β’ και Γ’ Τάξης με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κ. Μεγάλου Μαρία και Μαρίνη Ειρήνη)

3. “Δημιουργική Γραφή” – Προσεγγίζοντας τη μικρή φόρμα γραφής διήγημα – ποίημα (Συμμετέχουν μαθητές Α’ Β’ και Γ’ Τάξης με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Κοκορέλη Γιώργο)